Pro-Ject - Damp It

Pro-Ject Audio
kr65.00
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

Pro-Ject - Damp It

Pro-Ject - Damp It
Højtydende “dæmpningsfødder”

Forhindrer overførsel af uønskede vibrationer på en omkostningseffektiv måde!

Lydkomponenter kan være følsomme over for mekaniske vibrationer, hvilket kan begrænse deres ydeevne inden for high fidelity. For at beskytte dit værdifulde udstyr mod vibrationer er Damp It-fødderne den perfekte løsning, der giver maksimal effekt til den lavest mulige pris. Damp It tilbyder lignende egenskaber som deres storebror, Absorb It, men uden det avancerede aluminiumskabinet. Disse fødder er designet til at blive placeret under reolhøjttalere eller de originale fødder på følsomt udstyr som pladespillere, CD-afspillere, rørforstærkere og andre lydkomponenter. Damp It forhindrer effektivt overførsel af vibrationer, når de placeres på vibrerende overflader som glas, metal eller tynde træpaneler.

Når Damp It bruges under både reolhøjttalere og pladespillere, kan du spille op til 30% højere uden risiko for akustisk feedback. Overflader påvirkes ofte og/eller vibrerer af højttalere, subwoofere eller simpelthen af lavfrekvent støj forårsaget af vejtrafik og transformatorer. Højttalerkabinetter og de fleste fødder på lydkomponenter, såsom pladespillere og forstærkere, er ikke designet til at isolere tilstrækkeligt fra disse frekvensområder, hvilket kan have en negativ indvirkning på lydkvaliteten.

Damp It er lavet af højteknologisk syntetisk gummi, der dæmper et bredt frekvensområde fra infralyd til 500 Hz og forhindrer derfor effektivt transmission af strukturbåret lyd.
Det fungerer som et elektronisk subsonisk filter, men uden de aktive elementer og ulemper, der normalt er forbundet med sådanne systemer. På grund af sit intelligente og robuste design kan det bruges til alle bogreol-højttalere og alt følsomt udstyr med 3 eller 4 fødder, selv enheder med en høj vægt på op til 20 kg!

 

High-End damping feet

Effectively prevents transmission of unwanted vibration in a cost-effective way!

Audio components can be sensitive to mechanical vibration, which limits their high fidelity performance. To keep vibration from your valuable equipment, Damp it feet are a perfect solution with maximum effect at the lowest possible price. Damp it offer similar characteristics as their superior big brother Absorb it, but without high-class aluminium casing. Designed to be placed underneath bookshelf speakers or the oiriginal feet of sensitive equipment like turntables, all disc players, tube amplifiers and other components. Damp it prevents transmission of vibration when positioned on vibrating surfaces like glass, metal or thin wood panels. When Damp it is used for both bookshelf speakers and turntable, you can play up to 30% louder without the risk of acoustical feedback. Surfaces typically are excited by speakers, subwoofers or simply by low frequency emission caused by road traffic and transformers. Speaker cabinets and almost all feet of audio devices, like turntables, amplifiers, disc players are not designed to isolate sufficiently from frequency ranges, that really matter.

Damp it consists of hightech synthetic rubber material, that dampens a wide frequency range from infrasonic to 500 Hz and therefore prevents transmission of structure-born sound effectively. It works like an electronic subsonic filter, but without having their assets and drawbacks. Because of its intelligent and rugged design, it can be used for all bookshelf speakers and any sensitive equipment with 3 or 4 feet and even with high mass units up to 20 kg!

PLEASE NOTE:

For maximum effect, Damp it should be used in direct contact to speakers, original feet of devices and utility space with no other materials in between. Damp it may interact with some materials or loose colour to surfaces that have direct contact. Pro-Ject Audio Systems is not liable for any damage or stains, that are caused by usage of Damp it.